ambivalans - binbir sözlük
kendime tezat duyguları taşıyorum diye söylenirken bugün bunun bir adı olduğunu ve de şizofreni, depresyon, obsessif kompulsif bozukluk olduğunu öğrendim :dd
ambivalans nedir ?
ambivalans, bir insan ya da bir durumla ilgili olarak zıt duyguların, fikirlerin ve isteklerin birlikte varolması anlamına gelir.
ambivalans duygular, karşıt duyguların aynı anda aynı kişiye ya da duruma karşı hissedilmesi olarak tanımlanır. obsessif kompulsif, şizofreni, nevroz hastalarınında düşünce ve duygu bakımından ambivalans gösterdikleri ifade edilir.
s-zl-k-yaz-alt