yazımı karıştırılan sözcükler (o,ö) - binbir sözlük
okaliptüs (√)
okul öncesi (√)
okuryazar (√)
olağan dışı (√)
olağanüstü (√)
oldubitti (√)
orijinal (√)
orta oyunu (√)
ortaokul (√)
öge (√)
öğleyin (√)
önayak (√)
öngörmek (√)
önsezi (√)
ön söz (√)
ön yargı (√)
öz eleştiri (√)
öz geçmiş (√)
öz güven (√)
özdeyiş(√)
özveri (√)
öteberi (√)
öteden beri (√)
s-zl-k-yaz-alt