tevfik fikret - binbir sözlük
24 aralık 1867'de i̇stanbul'da doğan tevfik fikret'in asıl adı mehmet tevfik'tir. çocuk yaşta annesinin ölümü, onu hayatı boyunca etkiledi. ortaöğrenimini önce mahmudiye rüştiyesi'nde, sonra da galatasaray sultanisinde yaptı. burada recaizade ekrem'in öğrencisi oldu. duygulu kişiliği onu genç yaşlarda şiire yöneltti. 1888'de galatasaray'ı bitirdikten sonra hariciye nezareti i̇stişare odası'nda (dışişleri bakanlığı enformasyon dairesi), kâtip olarak göreve başladı. yeterince çalışmadan para aldığı gerekçesiyle buradan ayrıldı.

daha sonra tekrar çeşitli memurluklarda bulundu. ek iş olarak ticaret mekteb-i alisi'nde hat ve fransızca öğretmenliği yaptı. 1891'de mirsad dergisi'nin açtığı şiir yarışmasında birinciliği kazanınca, edebiyat çevrelerinin dikkatini üstüne çekti. 1892'de galatasaray sultanisi'nin ilk bölümüne türkçe öğretmeni atandı. 1894'te hüseyin kâzım kadri ve ali ekrem bolayır'la birlikte malûmat dergisi'ni çıkartmaya başladı. 1895'te hükümetin bütçede kısıntı yapma gerekçesiyle memur maaşlarının yüzde onunu kesmesine tepki olarak galatasaray'daki görevinden istifa etti ve inzivaya çekildi.

s-zl-k-yaz-alt