şu ana bir felsefi cümle bırak - binbir sözlük
Tanrı, imanla baştan çıkarılır ve imana karşılık vermeme hakkına sahip değildir; çünkü baştan çıkarma, tıpkı meydan okuma gibi tersinir olan bir biçimdir. Lütuflarıyla karşılık verir; lütuflar, imanın meydan okuyuşuna yüz misliyle karşılık veren Tanrının yarattığı bir tersinme sürecidir. Bunların tümü, ritüele bağlı alışverişlerde olduğu gibi bir tür zorunluluklar sistemi oluşturur ve Tanrı her zaman bağlıdır; karşılık vermek zorunda bırakılır, oysa hiçbir zaman var olmak zorunda bırakılmaz. İnanç ondan, var olmasını ve dünyanın varoluşuna kefil olmasını istemekle yetinir: Coşkusuz ve sözleşmeye dayalı olan bu biçim -iman, Tanrıyı bir koza dönüştürür: İnsanın var olmasını sağlamak için Tanrıdan insana yönelen bir meydan okumadır (ve buna ölümle karşılık verilebilir)- insanın Tanrıya meydan okumasıdır; kendini kurban etme karşılığında Tanrının da kendini yok etmesini ister.
s-zl-k-yaz-alt