rodos heykeli - binbir sözlük
ayağına 45 numro amerikan kundurası geçirmiş
bir rodos heykeli̇ gibiyim.!

sigorta şirketleri
sigortalıyor beni 101 seneye.
herkes
gözlerinin bebeğine sığmıyan vücudumu
yekpare mermer sanıyor.

halbuki ben
dev gövdemin
kof bir alçı kalıp olduğunu biliyorum.
biliyorum
hesabettim:
sayısı 10 lar evini doldurmıyan senelerden sonra
geniş göğsüm
çatlıyacak.!

kafamda bunun yalnız bir ağrısı var,
o da şu:
buradan
oraya
gitmek için
asma köprü kuranlara,
daha ben
cüsseme yaraşan putrelleri götürmedim.!
zaman az.!
geniş göğsüm
çatlıyacak.!
45 numro amerikan kunduralarımla
dekametroluk adımlar atsam da kâfi değil.

koşmak lâzım,
olimpiyat yarışlarında gibi koşmak,
kooooooş-mak.!!

nazım hikmet
835 satır, rodos heykeli
s-zl-k-yaz-alt