Patavatsız - binbir sözlük
Düşünmeden ve saygısızca konuşan, sözlerine ve davranışlarına dikkat etmeyen kimse demektir. Hadsizlik de diyebiliriz.
İnsanın duracağı yeri bilmemesidir...

Bu kavram da bazen açık sözlü olmak ile karıştırılır.
Açık sözlü bireyler konuşurken gerçekleri söylemekten çekinmezler. Herkesin nasibini alması gereken bir davranıştır fikrimce...
Kimileri buna açık sözlülük de der... aslında aralarında ince bir çizgi var her gerçek herzaman söylenmez ve nasıl söylediğin önemli
s-zl-k-yaz-alt