muhakemetü’l lugateyn - binbir sözlük
15. yüzyılda ali şir nevaî tarafından türkçenin farsçadan üstünlüğünü ortaya koymak adına yazılmış bir eserdir. aslında bir dil bilgisi kitabı olan muhakemetü’l lugateyn eserinde yazar, türkçe hakkındaki görüşlerini ortaya koymuş, türkler sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yaşantısı hakkında bilgi verirken çok sayıda kelimeye değinip anlamlarını kullanımlarıyla birlikte verdiğinden eser aynı zamanda bir sözlük olarak kabul görmüştür.

1499 yılında eserini tamamlayan yazar türkçenin farsça karşısında değersiz görülmesine karşı çıkarak edebi bir dil olarak farsçadan daha üstün bir dil olduğunu ortaya koymak istemiştir.

yazar: ali şir nevaî
yazılış tarihi: 15. yüzyıl
s-zl-k-yaz-alt