Edebiyatta bildiğiniz ilkler - binbir sözlük
İlk psikolojik roman Mehmet Rauf Eylül
İlk yerli roman Şemseddin Sami Taassuk-i Talat ve Fitnat
İlk edebi roman Namık Kemal İntibah
Sahneye konan ilk türk tiyatro oyunu namık kemal vatan yahut silistre... ilk türk korku kitabı ise hüseyin rahmi gürpınar'ın gulyabani adlı eseri
s-zl-k-yaz-alt