edebiyat nedir? kısa tanım - binbir sözlük
edebiyat, literatür veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. edebî yazılar yazan sanatçılara edebiyatçı denir. daha kısıtlayıcı bir tanımla, edebiyatın; bir sanat formu olarak oluşturulan yazılar olduğu düşünülmüştür.
s-zl-k-yaz-alt