yazımı karıştırılan sözcükler (ı,i) - binbir sözlük
izdırap (√)
i̇ç içe √)
i̇çe dönük (√)
i̇çgüdü (√)
i̇ddia (√)
i̇kametgâh (√)
i̇kiyüzlü (√) (riyakar)
i̇lk yardım (√)
i̇lköğretim (√)
i̇llüzyon (√)
i̇nisiyatif (√)
i̇şbaşı (√)
i̇ş adamı (√)
i̇şveren (√)
i̇z düşüm (√)
s-zl-k-yaz-alt