türkiye'de çok partili hayatın 76 yılı - binbir sözlük
elinizde tuttuğunuz bu kitap, türkiye’nin çok partili hayata geçişi olan 1946 yılından yönetim şeklinin değiştiği 2022 yılına kadar olan sürece siyasal açıdan ışık tutarken birbirinin devamı niteliğindeki demokrat parti, adalet partisi, anavatan partisi, adalet ve kalkınma partisi’nin seçim kampanyalarında kullandıkları reklamların analiziyle de türkiye’de siyasal iletişim ve reklam stratejilerinin yöntem ve tekniklerini gözler önüne seriyor. türkiye'de siyasal reklamcılık tarihiyle ilgili bir ilk niteliğinde bulgular elde edilen bu kitap, literatüre önemli katkılar sunarken birbirinin devamı niteliğindeki siyasi partilerin reklamlarında kullandıkları ortak dilin nasıl kurgulandığına da ışık tutuyor.
s-zl-k-yaz-alt