plan-s firmasının ilk uydusunu uzaya göndermesi - binbir sözlük