kaplanın sırtında - i̇stibdat ve hürriyet - binbir sözlük