iranlı kadınlar atatürk heykelinin önünde toplandı - binbir sözlük