hz. ali imanın dört direk üzerinde durduğunu belirtmiştir - binbir sözlük
hz. ali, imanın dört direk üstünde durduğunu belirterek, bu dört temel direğin her birisinin dörder kısım olduğunu açıklar. hadisin özü şöyledir:
i̇man dört direk üstünde durur:
1. sabır
2. yakın (kesin bilgi)
3. adalet
4. cihat
sabır dört kısımdır:

1. özlem
2. korku
3. çekinmek
4. tetikte durmak

yakın de dört kısımdır:
1. akıllılık
2. hikmeti yormak
3. geçmişlerden öğüt almak
4. geçenlerin yolunu yordamını izlemek

adalet de dört kısımdır:
1. anlayışta derine dalmak
2. bilgide derin olmak
3. aydın hükümle karara varmak
4. hilimde direnmek

cihat da dört kısımdır:
1. doğruyu buyurmak
2. kötülüğü neyhetmek
3. gerçek işlerde doğru olmak
4. gerçeğe uymayanlara düşmanlık gütmek)
s-zl-k-yaz-alt