hiçbir hayvan insan kadar çalışmaz - binbir sözlük